Kontejnerová doprava

Nabízíme přepravu materiálu pomocí kontejnerů různých objemů a typů. V našem sortimentu jsou kontejnery od objemu 1,5m3 až po 10m3 s nosností 1,5 - 3t. Jsou určeny převážně na převoz sypkých materiálů ( písek, beton, kamenivo, recykláty,... ), všech typů odpadů, materiálu uloženého na paletách a stavebního materiálu ( dřevo, ocel, malá mechanizace,... ). V případě převozu materiálu na paletách nabízíme jako součást transportního vozidla hydraulickou teleskopickou ruku s nosností do 2t.

 

 

Doprava materiálu

Při větším množství materiálu nabízíme transport pomocí nákladních aut. Dopravujeme sypký materiál na autech s korbami ( Tatra, Avia ) i materiál uložený na paletách pomocí kamionů ( Scania ). V případě sypkého materiálu nabízíme nákladní auta s korbami o objemech 5 m3 , ale také velkoobjemové s 16m3. Přepravujeme jakékoliv množství sypkého materiálu a máme širokou nabídku strojních mechanizmů pro nakládání.

 

 

Přemisťování/Nakládání

Naše firma nabízí kompletní servis přesunu paletového či kusového materiálu. V případě potřeby zajistíme i palety či prvky pro svázání a spoutání jednotlivých kusů do celku pro lepší možnost transportu. Jedná se o prvky, které jsou volně ložené a zákazník je chce přesunout na jiné místo ( zbytkový stavební materiál z jedné stavby na místo dalšího využití, kamenné bloky,... ). Zajistíme naložení materiálu na transportní prostředek vhodným mechanizmem (v případě potřeby zajistíme nákladní automobil či kamion) a následný převoz na místo určení a vyložení na zákazníkem určené místo.

 

 

Odvoz odpadů

Odvážíme a likvidujeme téměř všechny druhy odpadů. Zajistíme naložení odpadu a převoz na sběrný dvůr. Na odvoz poskytujeme různé druhy kontejnerů ( 1,5 - 3t ) a nákladních aut ( 5 - 16m3 ). Způsob odtranění odpadu a volba mechanizace závisí na charakteru odpadu, množství a prostředí v němž se odpad nachází. Nabízíme širokou nabídku strojní mechanizace vhodné pro nakládání.