Výkopové práce

Provádíme veškeré typy výkopových prací ve všech druzích podloží. Mechanizmy, které využíváme pro těžbu se liší podle třídy hornin a objemu vytěženého materiálu. Dle povahy zakázky vždy vybereme optimální stroje a způsob odvozu materiálu. Zajišťujeme výkopy bazénů, jímek i s dopravou a pokládkou, základových desek, inženýrských sítí, ( kanalizace, elektrika, plyn,... ), stavebních jam, atd.
Pro odvoz materiálu využíváme kontejnery ( 1,5 - 3m3 )  a nákladní automobily ( 5m3 ), případně velkoobjemové nákladní automobily ( 16m3 ).

 

 

Terénní úpravy

Provádíme veškeré terénní úpravy ploch a zahrad, včetně odstraňování původní vegetace. Mezi poskytované úpravy patří srovnávání terénu, ohumusovávání, odvodňování ploch, odstraňování mohutných balvanů a další.

 

 

 

 

Demolice

Nabízíme demoliční práce všeho druhu. Provádíme odstraňování domů, budov i jejich ruin pomocí bouracích kladiv a těžké mechanizace. Zajišťujeme kompletní servis, včetně odvozu vzniklého materiálu, jeho roztřídění a následnou likvidaci. Provádíme demolice staveb ze všech druhů materiálú ( dřevo, cihly, ŽB, kámen,... ) včetně odstranění základů.

 

 

Prodej zeminy

Na našem sběrném dvoře nabízíme prodej různých druhů sypkých materiálů jako jsou recykláty, písek, kamenivo v různých frakcích. Zajistíme nákladní automobil, naložení a převoz do místa určení dle požadavku zákazníka. Součástí sběrného dvora je digitální mostová váha pro přesné zjištění množství převáženého materiálu. Jsme schopni zajistit jakékoliv množství materiálu z našeho sortimentu. Nabízíme širokou nabídku strojní mechanizace pro další úpravu ( rozhrnutí, přehrnutí a další ).