Prodej recyklátů, zemin a kameniva

Nabízíme prodej recyklátů ( cihelného, betonového, živičného a zemin ) vhodného do základů,zpevnění rozbředlých ploch,zásypy inženýrských sítí a rovnání terénů. Recykláty jsou podrceny na frakci 0/63 a dále tříděny na frakce 0-4,0-8,0-16,4-63,8-63,16-63. Odběr probíhá v místě sběrného dvora. Recyklujeme i (odpady vzniklé při demolicích) přímo u zákazníka kdekoliv ve středních Čechách.
Dále nabízíme těžené kamenivo(0-4,4-8,8-16,16-22,) a písky (říční 0-4 ,kopaný 0-4 ) Pokud zákazník nemá vlastní dopravní prostředek zajišťujeme vhodný nákladní automobil dle potřebného množství a místa dodání materiálu. Nabízíme možnost pronájmu strojů vhodných na konečnou manipulaci s materiálem.