Kontejnery - odvoz a uložení odpadu

Přistavení kontejneru do druhého dne

Přistavujeme kontejnery na odvoz odpadů/sutí, dovoz stavebních materiálů nebo dopravu různých materiálů dle přání zákazníka. Kontejnery máme v několika velikostech, a to:

Kontejner 2m3 (max. do 3t sutě) na odvoz stavebních sutí a zeminy

Rozměry kontejner 2m3: 3,65m x 1,9m x 0,44m

CO DO KONTEJNERU SE SUTÍ PATŘÍ

 • cihly, beton, živice, kameny, střešní krytina (bez zeminy)
 • zemina (bez sutin)

CO DO KONTEJNERU SE SUTÍ NEPATŘÍ

 • igelit, plast, papír, dřevo, koberce, polystyren atd., zkrátka žádný domovní nebo nesuťový odpad.
 • nebezpečný odpad (barvy, ředidla, ipa, eternit, obaly od barev/ředidel)
 • pneumatiky. 

Kontejner 3m3 (max.do 1t odpadu), 6m3 a 10m3 (max.do 1,5t.odpadu) na odvoz domovního/stavebního odpadu bez sutí

Rozměry kontejnerů:

 • kontejner 3m3: 3,65m x 1,9m x 0,44m
 • kontejner 6m3: 3,65m x 1,9m x 0,96m
 • kontejner 10m3: 3,65m x 1,9m x 1,49m
   

CO DO KONTEJNERU S ODPADEM PATŘÍ

 • igelit, plast, papír, dřevo 
 • hadry, koberce, lina
 • veškerý domovní/stavební odpad

CO DO KONTEJNERU S ODPADEM NEPATŘÍ

 • cihly, beton, živice, zemina, sádrokarton, kameny
 • nebezpečný odpad (barvy, ředidla, ipa, eternit, obaly od barev/ředidel)
 • pneumatiky