Další služby sběrného dvora

Nabízíme tyto doplňkové služby:

  • prodej propanbutanu (2kg a 10kg)
  • vyklízení bytových i nebytových prostor
  • likvidace černých skládek (zajistíme pracovníky nebo mechanizaci na naložení odpadu,úklid daného místa a následné uložení odpadu)
  • terénní úpravy ploch a zahrad
  • výkopové práce (pouze po domluvě)
  • demoliční práce všeho druhu vč.odstranění základů (zajišťujeme odvozu vzniklého odpadu, jeho roztřídění a následnou likvidaci)

Zajistíme pracovníky, potřebné nářadí a techniku, odvoz vzniklého odpadu - případně dovezení potřebného materiálu.

Zaručujeme spolehlivé a co nejrychlejší vyřízení Vaší zakázky.