Ukládání odpadů

Poskytujeme možnost uložení mnoha druhů živnostenských a domovních odpadů na našem sběrném dvoře. Lze zde ukládat odpad ze stavebnictví (plasty,dřevo,sklo,papír a různé směsi těchto odpadů) zahradní odpad (větve,pařezy atd.), nebezpečný odpad (eternit, lepenka, barvy) a materiály z demolic (cihly,beton,zemina a směsi těchto odpadů). Zajišťujeme řádnou ekologickou likvidaci veškerého uloženého odpadu.Jsme schopni zajistit odvoz vašeho odpadu pomocí transportních kontejnerů (3m³ ,6m³,10m³)

Otevírací doba sběrného dvora:        Duben - Říjen                     Listopad - Březen   

                                                           Po-Pa 7:00 - 17:00                Po-Pa 8:00 - 16:00          
                                                                 So 7:00 - 12:00                     So 8:00 - 12:00

                                                                                     Neděle zavřeno
                                                                     

Jsme součástí kolektivního systému ASEKOL,EKOLAMP a ELEKTROWIN.


V našem sběrném dvoře bezplatně odebíráme: výbojky a úsporné žárovky ( klasické žárovky nebereme;!!! )  veškerou domácí a kancelářskou elektroniku . (pračky,myčky,ledničky,mrazáky,počítače,monitory,televize,elektrické sekačky,vrtačky elektrické nářadí atd.)

 

 

Likvidace odpadů

Nabízíme likvidaci černých skládek, větších množství odpadu, stavebních sutí, zahradního i komunálního odpadu a dalších. Odstraňování, - tedy likvidace probíhá buďt o strojními mechanizmy do přistavených kontejnerů nebo ručně. Ruční úklid provádějí pracovníci v situacích, kdy není možné použít mechanizaci. Nabízíme několik druhů kontejnerů o různých objemech ( od 3m3 až po 10m3 ) a mnoho druhů mechanizmů. Druh použité mechanizace se liší podle povahy čištěného prostředí, druhu a množství odpadu.