Recyklace dřeva ve sběrném dvoře

Povolený recyklát – dřevo vhodné pro výrobu DTD

Povrchově neupravené dřevo

Desky, sloupky, povrchově neupravené dřevo ze střešních krovů, výřezy ze zpracování povrchově neupraveného dřeva (konstrukční dřevo, kapované dřevo a řezivo).

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zůstat: hřebíky, šrouby (kovová) kování.

Rušivé látky, které musí být odstraněny: masivní kovové části (o síle palce, od cca 15 mm nebo cca 1 kg).

Čisté palety

Palety pro jednorázové použití a palety pro vícenásobné použití (například europalety), špalky mohou být z masivního nebo z lisovaného dřeva, žádná znečištění nebo povrchová úprava například chemikáliemi.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zůstat: hřebíky, nástavcové rámy, nepatrná znečištění zeminou

Bednící desky

Zpravidla ve třech vrstvách lepená dřevěná deska pro stavbu bednění v betonových stavbách, většinou se žlutou barvou. Pozor: bednicí desky provedené jako desky s protiskluzem (černé překližky) je nutné zařadit jako materiál nevhodný pro výrobu DTD

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zůstat: hřebíky, šrouby, ochrana hran z kovu, nepatrné minerální složky.

Dřevotřískové desky

Surové, laminované nebo lakované dřevotřískové desky.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zůstat: kování, úchytky,panty, plastové nebo kovové lišty

Dřevený nábytek

Nábytek z masivního dřeva z oblasti interiéru, nábytek z dřevotřískových desek (regály, komody, kuchyně).

MDF-desky a sololit (často zadní strana nábytku) nejsou pro recyklát pro výrobu DTD desk na základě krátké délky vláken vhodné – tyto části nábytku musí být odstraněny.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zůstat: kování, úchytky, panty, plastové nebo kovové lišty

OSB desky

OSB-desky se vyrábí z dlouhých tenkých třísek a používají se především v oblasti staveb.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zůstat: hřebíky, šrouby, kování, nepatrné minerální složky.

Lepené dřevo

Lepené dřevo lepené z více vrstev dřevěných desek a výřezy ze zpracování lepených vazníků a překližky.

Třívrstvé podlahy

Plovoucím způsobem položené podlahy z masivního dřeva nebo výřezy ze zpracování třívrstvých podlah.

Rušivé látky, které musí být odstraněny: větší podíly lepidla u lepených podlah (jinak přiřazení k termickému recyklátu).

Dřevěné bedýnky od ovoce

Bedýnky na ovoce, povrchově neupravené a čisté.

Cizorodé součásti dřeva, které mohou zůstat: hřebíky, kovové sponky

Rušivé látky, které musí být odstraněny: MDF a sololitové dílce, papír, plasty
 

Dřevo nevhodné pro výrobu DTD

Jde o typ dřevěného odpadu, který přijímáme jako domovní odpad.

Okna a okenní rámy

U okenních rámů a příček dřevěných oken lze na základě ošetření laky nebo ochrannými prostředky na dřevo vycházet ze zatížení těžkými kovy a sloučeninami chloru. I kompozitní okna ze dřeva a hliníku je nutné přiřadit k této frakci.

Dveře a dřevěné  zárubně

Jak interiérové, tak i venkovní dveře a dveřní rámy; na základě zpravidla proběhnuvšího ošetření laky nebo ochrannými prostředky na dřevo lze vycházet ze zatížení těžkými kovy a sloučeninami chloru.

I dveře z kompozitních materiálů jako je dřevo, karton, plast, jelikož tyto nejsou pro recyklaci vhodné

Impregnované a ostatní povrchově upravené dřevní odpady z oblasti exteriéru

Pod impregnací se rozumí napuštění dřeva ochranným prostředkem na dřevo, který pozdrží proces odbourávání různých substancí dřeva. Zbarvení dozelena je typickým charakteristickým znakem pro tlakovou impregnaci za použití chromu, mědi, boru, soli. Naimpregnované dřeviny z exteriéru jsou například ploty, zahradní nábytek. Dalšími povrchově upravenými dřevními odpady z exteriéru mohou být například lakované, ošetřené dřevo (například zahradní domek a zahradní nábytek, ploty).

MDF desky, sololit, sololak

MDF-desky (středně zhuštěné dřevo-vláknité desky) se vyrábí z dřevních vláken, které nejsou pro recyklaci vhodné.

Dřevolváknité izolační desky

Dřevovláknité izolační desky se vyrábí z dřevních vláken, které nejsou pro recyklaci vhodné.
Tloušťka  5 až 15 cm.

Pozor: izolační desky z dřevité vlny s cementovým pojivem „heraklit“ nejsou vhodné pro spálení, existuje však možnost jejich deponování.

Laminátové podlahy

Laminátové podlahy jsou kompozitní materiály (hlavní podíl představuje dřevovláknitá deska), které nejsou pro recyklaci vhodné.

Znečištěné palety

Palety pro jednorázové použití nebo palety pro vícenásobné použití (například europalety), špalky mohou být z masivního nebo z lisovaného (zhuštěného) dřeva, s organickou nebo anorganickou povrchovou úpravou, například chemikáliemi.

Multiplexové desky a desky s protiskluzem

Z více vrstev se skládající několikanásobně slepované a povrchově upravené desky (většinou tmavé, černé), které nejsou pro recyklaci vhodné.

Dřevo znečištěné asfaltem a krytinovou lepenkou

Živičné/asfaltové nátěry a krytinová lepenka obsahují PAK a proto je nutné je z recyklace vyloučit.

Bedýnky na ovoce z MDF a s papírem

Bedýnky na ovoce s podílem plastu, papíru, MDF-desek a sololitových desek.

Lepené parketové podlahy

Lepené parketové podlahy (položené ne plovoucím způsobem), pokud zbytky lepidla/asfaltu nebyly (nemohou být) odstraněny.

Kompozitní materiály s vysokým podílem dřeva

Nábytek, který se sice převážně (≥ 50 hmotnostních %) skládá ze dřeva, je však navíc složen z dalších materiálů : například kuchyńské rohové lavice, židle, podlahy, prosklené dvířka. Tyto nejsou pro recyklaci vhodné.

Dřevo z požáru

Zuhelnatělé, neúplně spálené dřevo

Pro dřevo z požáru z neúplného spálení nebezpečných dřevních odpadů (viz kapitola 8.3) se musí použít nebezpečné číslo kódu 17213 g.

Nebezpečné recykláty

TENTO DRUH NEBEZPEČNÉHO ODPADU VŮBEC NEPŘIJÍMÁME!

Tyto typy odpadu nejsou vhodné k recyklaci a je nutné je likvidovat jako nebezpečný odpad.

Železniční pražce, piloty a sloupy

Dehtovým olejem naimpregnované a kyanované dřevo. Při kyanizaci se v tzv.(po)norném procesu používá rtuťovo-chloridový roztok jako ochranný prostředek dřeva

Dřevěné průmyslové podlahy

Dřevěné dílenské podlahy-kostky mohou být značně znečištěny minerálním olejem a ostatními škodlivými látkami.

Vojenské bedny od munice

Vojenské bedny od munice jsou na základě impregnace nutné zařadit jako nebezpečný odpad.

Frakce, které nejsou dřevěný recyklát ALE JSOU BĚŽNÝ ODPAD

Odpady, které obsahují dřevěné součásti pouze v podřadné míře (< 50 hmotnostních %). Zpravidla lze tyto odpady přiřadit k neskladnému odpadu nebo ke starým kovům.

K tomu patří i kompozitní terasová prkna tvz. WPC (Wood Plastic Composites), které jsou kompozitními látkami, které obsahují dřevo a plasty a které se používají především pro terasové palubky. Dále izolace „Heraklit“ (cement+dřevitá vata), dlaždice, kovový nábytek atd.

Deponování izolačních desek z dřevité vaty  s cementovým pojivem je přípustné ale jsou zpoplatněny dle platného ceníku jako objemný odpad

Frakce, které nelze pokládat za dřevěný recyklát